14.05.2018 r.

Niniejszym potwierdzamy, że firma MILSTAR sp. z o.o. [...] w okresie od stycznia 2015 do kwietnia 2018 roku wielokrotnie wykonała na rzecz mBanku testy bezpieczeństwa(penetracyjne).
Prace były wykonane terminowo, z należytą rzetelnością, wg skutecznych metodyk uwzględniających obowiązujące normy, zalecenia dziedzinowe oraz dobre praktyki inżynierskie.


Zobacz więcej ...

16.08.2017 r.

Niniejszym potwierdzam, że firma MILSTAR Sp. z o.o. [...] w roku 2017 wykonała testy bezpieczeństwa (w tym penetracyjne) aplikacji i systemów teleinformatycznych jednego z klientów S&T Poland Sp. z o.o.
Potwierdzam, że Klient wysoko ocenił jakość wykonanych prac, a współpraca z firmą MILSTAR [...] przebiegła sprawnie i bez jakichkolwiek problemów.


Zobacz więcej ...

28.07.2017 r.

Niniejszym potwierdzam, że firma MILSTAR Sp. z o.o. [...] wykonała w latach 2015-2017 na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wykonała prace związane z oceną bezpieczeństwa, stabilności i wydajności składników systemu informatycznego UFG. [...]
Potwierdzamy, że firma MILSTAR wszystkie wyszczególnione prace wykonała profesjonalnie, tzn. z należytą rzetelnością, terminowo uwzględniając obowiązujące normy i zalecenia dziedzinowe oraz dobre praktyki inżynierskie.


Zobacz więcej ...

27.07.2017 r.

Niniejszym potwierdzam, że firma MILSTAR sp. z o.o. w latach 2016-2017 na rzecz Spółki mFinanse S.A. [...] wykonała testy penetracyjne najważniejszych systemów informatycznych oraz świadczy stałe wsparcie w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa środowiska informatycznego.
Potwierdzam, że firma MILSTAR wszystkie wymienione prace wykonała rzetelnie, terminowo uwzględniając obowiązujące normy i dobre praktyki inżynierskie.


Zobacz więcej ...

23.08.2016 r.

Niniejszym potwierdzam, że firma MILSTAR sp. z o.o. wykonała na rzecz Spółki Aspiro S.A. (Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź) następujące usługi:
    1. Audyt systemów informatycznych.
    2. Audyt bezpieczeństwa oraz infrastruktury teleinformatycznej.
    3. Ocenę możliwości przeniesienia infrastruktury Spółki Aspiro S.A.
    4. Opracowanie rekomendacji poaudytowych oraz harmonogramu ich wdrażania.
Potwierdzam, że firma MILSTAR wszystkie wymienione prace wykonała terminowo, z należytą starannością oraz z uwzględnieniem obowiązujących norm i zasad.
Od 1-go kwietnia 2016 do dnia wystawienia niniejszego listu referencyjnego MILSTAR świadczy usługi wsparcia w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych Aspiro S.A. Z powierzonych zadań wywiązuje się profesjonalnie i terminowo.

Zobacz więcej ...

02.01.2015 r.

Niniejszym potwierdzamy, że firma MILSTAR sp. z o.o. [...] w okresie od lutego 2013 do grudnia 2014 roku kilkukrotnie wykonała na rzecz BRE Banku/mBanku testy bezpieczeństwa, w szczególności penetracyjne, nowo wdrażanych systemów.
Prace były wykonane terminowo, z należytą rzetelnością, wg skutecznych metodyk uwzględniających obowiązujące normy, zalecenia dziedzinowe oraz dobre praktyki inżynierskie.


Zobacz więcej ...

17.03.2015 r.

Niniejszym potwierdzam, że firma MILSTAR Sp. z o.o. [...] wykonała na rzecz Netia S.A. prace związane z oceną bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w podmiotach Grupy Netia.
W ramach prac wykonane zostały: testy akceptacyjne wielu nowotworzonych systemów i aplikacji pod kątem bezpieczeństwa; ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa wybranych elementów architektury teleinformatycznej spółek Grupy Netia; analizy ryzyka w zakresie podatności naszej infrastruktury na ataki cybernetyczne, w szczególności dotyczących analizy ryzyka.
Potwierdzam, że firma MILSTAR wszystkie wyszczególnione prace wykonała z należytą starannością oraz uwzględnieniem obowiązujących norm i zasad.


Zobacz więcej ...

09.05.2013 r.

Niniejszym potwierdzam, że firma MILSTAR sp. z o.o. […] wykonała na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego prace związane z organizacyjnymi i technicznymi aspektami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Potwierdzam, że firma MILSTAR Sp. z o.o. wszystkie prace wykonała z należytą rzetelnością, wg autorskich, skutecznych metodyk uwzględniających obowiązujące normy i zalecenia dziedzinowe oraz dobre praktyki inżynierskie.


Zobacz więcej ...24.10.2014 r.

Niniejszym potwierdzam, że system SysMonit firmy MILSTAR sp. z o.o. jest wykorzystywany w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w celu monitorowania dostępności kluczowych usług oferowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. [...]
Od 2013 roku, dzięki innowacyjnej architekturze i zastosowaniu elementów diagnostyki systemowej SysMonit niezawodnie dostarcza szczegółowych informacji o stanie usług świadczonych przez Fundusz. [...] Wsparcie techniczne udzielane przez MILSTAR sp. z o.o. dla tego produktu realizowane jest na wysokim, profesjonalnym poziomie.


Zobacz więcej ...

28.05.2012 r.

Firma MILSTAR sp. z o.o. w okresie czerwca i lipca 2010 roku przeprowadziła dla firmy VECTO sp. z o.o. certyfikowany audyt bezpieczeństwa serwerowni.
Potwierdzamy, że firma MILSTAR biorąc pod uwagę zalecenia norm oraz tzw. dobrych praktyk inżynierskich opracowała miarodajną metodykę badań a następnie profesjonalnie wykonała prace audytowe.


Zobacz więcej ...

25.05.2012 r.

Niniejszym potwierdzamy, że firma MILSTAR sp. z o.o. […] wykonała na rzecz Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie Spółka Akcyjna następujące prace związane z aspektami organizacyjnymi i technicznymi systemu bezpieczeństwa informacyjnego:
Przedmiot prac: analiza stanu systemu bezpieczeństwa informacyjnego, opracowanie dokumentacji systemu bezpieczeństwa informacyjnego (w tym Polityki bezpieczeństwa informacyjnego) oraz testy bezpieczeństwa systemu poczty elektronicznej i portalu internetowego. […]
Firma MILSTAR wszystkie powierzone prace zrealizowała terminowo i należycie, dostarczając usługi na wysokim poziomie.


Zobacz więcej ...

11.02.2010 r.

Niniejszym potwierdzam, że firma MILSTAR sp. z o.o. wykonała na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. następujące zamówienie:
Przedmiot usługi: „Świadczenie usług konsultingowych i doradczych w zakresie zleconym przez Zamawiającego z dziedzin: informatyki, zarządzania oraz bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem aspektów technologicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych”. […]
Zamówienie zostało wykonane terminowo i należycie.


Zobacz więcej ...