Spółka MILSTAR założona w 2001 r. od początku ukierunkowana była na kwestie bezpieczeństwa IT i mocno związana ze środowiskami akademickimi. Pracownicy MILSTAR przy rozwiązywaniu problemów łączą innowacyjne podejście charakterystyczne dla środowisk naukowo-badawczych z praktycznymi umiejętnościami i najlepszymi praktykami inżynierskimi. Wysokie kwalifikacje zespołu w zakresie bezpieczeństwa IT potwierdzają nie tylko Klienci MILSTAR, ale również udział pracowników Spółki w ćwiczeniach Cyber-Exe 2012 oraz w międzynarodowych, ocenianych ćwiczeniach Locked Shields*). W tych ostatnich należeli do zespołu reprezentującego Polskę, który zajął odpowiednio w latach 2014 i 2015, pierwsze (wygrywając między innymi z zespołem reagowania na cyberataki Paktu Północnoatlantyckiego - NATO CIRC) i trzecie miejsce w tych ćwiczeniach.

W związku z wieloletnią aktywnością w obszarach związanych z bezpieczeństwem IT, MILSTAR na potrzeby wykonywania prac w tym zakresie opracował:

Zobacz więcej informacji o Locked Shields ...

Zobacz więcej informacji o Cyber-Exe ...

*) W ćwiczeniach tych występowali oni jako nauczyciele akademiccy, ponieważ formuła ćwiczeń zabrania udziału w nich firm komercyjnych.