XXII Forum Teleinformatyki

29-30.09.2016

FT - MILSTAR
FT - MILSTAR

Tegoroczne XXII Forum Teleinformatyki obradowało w Warszawie w dniach 29-30 września. 479 uczestników Forum ustanowiło nowy rekord frekwencji. Patronat Honorowy nad obradami objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego), Ireneusz Piecuch (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji).

Tematem wiodącym XXII FT było „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”. Tematyka forum podzielona została na 4 sesje:

  • Samorządową,
  • Ubezpieczeniową,
  • Forum Młodych Mistrzów,
  • Noc architektów.

W ramach sesji ubezpieczeniowej, której tematem przewodnim były fraudy ubezpieczeniowe dr inż. Łukasz Strzelecki przedstawił prezentację pt.: Fałszowanie danych nadawcy w poczcie elektronicznej (z ang. e-mail spoofing) – istota zagrożenia, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania. Natomiast w ramach sesji plenarnej, dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT wspólnie z dr. inż. Zbigniewem Świerczyńskim w wystąpieniu pt.: Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni przedstawili koncepcję centrum kompetencyjnego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, które do badań i szkoleń z tego zakresu stosuje nową formułę edukacyjną wykorzystującą platformę systemowego projektowania, generowania i uruchamiania symulatorów konfliktów w cyberprzestrzeni CyberLab™.

Prezentacje z wystąpień:

Fałszowanie danych nadawcy w poczcie elektronicznej (z ang. e-mail spoofing) – istota zagrożenia, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania

Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni

XXI Forum Teleinformatyki

24-25.09.2015

FT - MILSTAR

W dniach 24 i 25 września 2015 r. w Miedzeszynie odbyło się XXI Forum Teleinformatyki. Honorowy Patronat objęli: Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W obradach udział wzięło ponad 400 przedstawicieli administracji publicznej, firm informatycznych i nauki.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży informatycznej. Forum, od 1995 roku, porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, a jednocześnie wytycza kierunki rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego.

Wiodącym tematem XXI Forum była „Moc danych – nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych”. W ramach sesji Informacyjne systemy ubezpieczeniowe: usługi, architektury, wymiana danych, bezpieczeństwo przedstawiciel MILSTAR, dr inż. Łukasz Strzelecki, wygłosił referat pt. "Wybrane sposoby zapewnienia ciągłości działania oraz wysokiej jakości świadczonych usług na przykładzie UFG".

Prezentacja z wystąpienia...

Opis wprowadzający w zagadnienia zapewnienia ciągłości działania oraz wysokiej jakości świadczonych usług...

MSPO - MILSTAR
MSPO - MILSTAR - PGZ

MSPO - XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

03.09.2015

Ponad 560 wystawców z 30 państw uczestniczyło w tegorocznym, rekordowym pod każdym względem salonie przemysłu obronnego w Kielcach - przybyli tu wszyscy przodujący na świecie producenci i dostawcy sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego. Udział w wydarzeniu wziął Prezydent RP oraz oficjalne delegacje zagraniczne z 58 krajów. MSPO odwiedziło blisko 20 000 zwiedzających.


MSPO to trzecia wystawa militarna Europy po Paryżu i Londynie. O jej pozycji świadczą między innymi wystawcy – czołowe koncerny branży obronnej. Wśród tegorocznych uczestników znalazły się największe, międzynarodowe firmy zbrojeniowe jak: LOCKHEED MARTIN, BOEING, BAE SYSTEMS, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS, FINMECCANICA, THALES, MBDA.


Na tej najważniejszej w Polsce i Europie Środkowej wojskowej imprezie wystawienniczej firma MILSTAR, w ramach wystawy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zaprezentowała swój nowy produkt pod nazwą CyberLab™. Umożliwia on projektowanie, generowanie i uruchamianie symulatorów sieciowych, pozwala na przeprowadzanie szkoleń, treningów, badań oraz praktycznych testów kompetencji działań w cyberprzestrzeni, np. w warunkach cyberwojny.