XXIII Forum Teleinformatyki

28-29.09.2017

FT - MILSTAR

Aktualnie jednym z częściej poruszanych tematów z zakresu bezpieczeństwa informatycznego jest kwestia obowiązywania od maja 2018 roku nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (tzw. RODO lub GDPR). Wymagania nakładane przez to rozporządzenie na podmioty przetwarzające dane osobowe, oprócz należytej ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych osobowych, w dużej mierze dotyczą zapewnienia odpowiedniej obsługi i rozliczalności incydentów bezpieczeństwa. Drugim nurtem w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, który się wzmógł w ostatnim roku jest organizacja krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zagadnienie opisano w Strategii Cyberbezpieczeństwa Polski na lata 2016-2020 opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jednym z istotniejszych założeń tej strategii jest tworzenie struktury wyspecjalizowanych zespołów, których zadaniem będzie szeroko rozumiane zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. W zależności od szczebla działania zespoły te mają miały różne obowiązki i są nazywane Lokalnymi Zespołami Reagowania (LZR), Security Operations Center (SOC), lub Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Te ostatnie mogą koordynować działania w ramach konkretnego sektora gospodarki lub na szczeblu ogólnokrajowym tak, jak to aktualnie robi NCCyber.

Oba nurty, RODO oraz tworzenie zespołów zarządzających incydentami bezpieczeństwa, korelują ze sobą, ponieważ posiadanie sprawnie działającego zespołu typu SOC/CSIRT w dużej mierze pomoże realizować zadania opisane w RODO.

W ramach sesji III dr inż. Zbigniew Świerczyński przedstawił prezentację pt.: Rola Security Operations Center (SOC) w wypełnianiu wymagań RODO, której celem było pokazanie w jakim stopniu posiadanie dobrze wyposażonego i zorganizowanego zespołu SOC/CSIRT pozwoli wypełnić wymagania wprowadzane przez to rozporządzenie.

Prezentacja z wystąpienia:

Rola Security Operations Center (SOC) w wypełnianiu wymagań RODO

XXII Forum Teleinformatyki

29-30.09.2016

FT - MILSTAR
FT - MILSTAR

Tegoroczne XXII Forum Teleinformatyki obradowało w Warszawie w dniach 29-30 września. 479 uczestników Forum ustanowiło nowy rekord frekwencji. Patronat Honorowy nad obradami objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego), Ireneusz Piecuch (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji).

Tematem wiodącym XXII FT było „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”. Tematyka forum podzielona została na 4 sesje:

  • Samorządową,
  • Ubezpieczeniową,
  • Forum Młodych Mistrzów,
  • Noc architektów.

W ramach sesji ubezpieczeniowej, której tematem przewodnim były fraudy ubezpieczeniowe dr inż. Łukasz Strzelecki przedstawił prezentację pt.: Fałszowanie danych nadawcy w poczcie elektronicznej (z ang. e-mail spoofing) – istota zagrożenia, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania. Natomiast w ramach sesji plenarnej, dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT wspólnie z dr. inż. Zbigniewem Świerczyńskim w wystąpieniu pt.: Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni przedstawili koncepcję centrum kompetencyjnego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, które do badań i szkoleń z tego zakresu stosuje nową formułę edukacyjną wykorzystującą platformę systemowego projektowania, generowania i uruchamiania symulatorów konfliktów w cyberprzestrzeni CyberLab™.

Prezentacje z wystąpień:

Fałszowanie danych nadawcy w poczcie elektronicznej (z ang. e-mail spoofing) – istota zagrożenia, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania

Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni

XXI Forum Teleinformatyki

24-25.09.2015

FT - MILSTAR

W dniach 24 i 25 września 2015 r. w Miedzeszynie odbyło się XXI Forum Teleinformatyki. Honorowy Patronat objęli: Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W obradach udział wzięło ponad 400 przedstawicieli administracji publicznej, firm informatycznych i nauki.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży informatycznej. Forum, od 1995 roku, porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, a jednocześnie wytycza kierunki rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego.

Wiodącym tematem XXI Forum była „Moc danych – nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych”. W ramach sesji Informacyjne systemy ubezpieczeniowe: usługi, architektury, wymiana danych, bezpieczeństwo przedstawiciel MILSTAR, dr inż. Łukasz Strzelecki, wygłosił referat pt. "Wybrane sposoby zapewnienia ciągłości działania oraz wysokiej jakości świadczonych usług na przykładzie UFG".

Prezentacja z wystąpienia...

Opis wprowadzający w zagadnienia zapewnienia ciągłości działania oraz wysokiej jakości świadczonych usług...

MSPO - MILSTAR
MSPO - MILSTAR - PGZ

MSPO - XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

03.09.2015

Ponad 560 wystawców z 30 państw uczestniczyło w tegorocznym, rekordowym pod każdym względem salonie przemysłu obronnego w Kielcach - przybyli tu wszyscy przodujący na świecie producenci i dostawcy sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego. Udział w wydarzeniu wziął Prezydent RP oraz oficjalne delegacje zagraniczne z 58 krajów. MSPO odwiedziło blisko 20 000 zwiedzających.


MSPO to trzecia wystawa militarna Europy po Paryżu i Londynie. O jej pozycji świadczą między innymi wystawcy – czołowe koncerny branży obronnej. Wśród tegorocznych uczestników znalazły się największe, międzynarodowe firmy zbrojeniowe jak: LOCKHEED MARTIN, BOEING, BAE SYSTEMS, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS, FINMECCANICA, THALES, MBDA.


Na tej najważniejszej w Polsce i Europie Środkowej wojskowej imprezie wystawienniczej firma MILSTAR, w ramach wystawy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zaprezentowała swój nowy produkt pod nazwą CyberLab™. Umożliwia on projektowanie, generowanie i uruchamianie symulatorów sieciowych, pozwala na przeprowadzanie szkoleń, treningów, badań oraz praktycznych testów kompetencji działań w cyberprzestrzeni, np. w warunkach cyberwojny.